Táto maľba pôsobí upokojujúco a osviežujúco zároveň

Stromy na nej mi pripomínajú myšlienky.

Až keď pochopíme, aký dopad majú myšlienky na naše emócie a telesnú schránku, budeme si môcť vybrať z dvoch možností. Môžeme myšlienky nechať stať sa jedovatými, alebo môžeme negatívne myšlienky detoxikovať, čo zdokonalí naše emócie, alebo dokonca obnoví naše fyzické zdravie.

To, na čo myslíme, sa rozširuje a rastie, pričom si žije svoj vlastný život. Smer takého života môže byť pozitívny, alebo negatívny.

Každý si môže vybrať.

Kúpiť obraz.