Keďže moja stránka je o umení, rada by som sa k nemu vyjadrila. Nie všetko, čo sa umením nazýva, ním v skutočnosti. aj je. O tejto téme sa vedú diskusie ešte stále aj dnes.

Ale čo je vlastne umenie?

Umenie je estetické vyjadrenie umelca, čo v praxi znamená, že umelec zviditeľňuje viditeľné na základe svojich pocitov, myšlienok a predstáv.

Stručne a zrozumiteľne to vyjadril Rodin : „Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú svojimi vlastnými očami to, čo videl už pred nimi každý človek, ale oni dokážu nájsť krásu v tom, čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné.“ 

Každé umelecké dielo má svoju formu, ktorou je utvorené a vyjadrené. A samozrejme, svojho parcipienta (krásne slovo :)), teda príjemcu. Inak by zostalo len artefaktom. Jeho cieľom je zážitok, skúsenosť, emocionálne prežívanie, ktoré je subjektívne u každého pozorovateľa, čo závisí aj od psychologickej interpretácie samotného umeleckého diela. Tu sa už dostávame k duši človeka, do najtajnejších hĺbin jeho srdca. Na základe spracovania jeho novopocitov, môže byť umenie veľmi užitočným uzdravujúcim prostriedkom. Preto sa využíva aj v psychoterapii ako arteterapia. Ale o tom niekedy inokedy :).

 „Umenie je kvet života celej spoločnosti.“ (Lev Nikolajevič Tolstoj) 

...Inak povedané, je jeho dušou :)

Zuzaka.